Webinars

Nordea DCM skola

23 visningar
17-04-2024

Offentlig sektor och finansiering i kapitalmarknaden

I en ständigt rörande marknad med stora kommande finansieringsbehov för en hel del kommuner kan det vara bra att ha alternativa finansieringskällor för att kunna säkra billigast möjliga finansiering. 

Nordea bjuder därför in till ett introduktionswebbinarium om obligationsmarknaden. 

Här kommer frågor såsom tillvägagångssätt, skuldvolym, certifikat och rating diskuteras. 

Hans Asplund från Trelleborgs kommun kommer närvara och berätta om hur de gick tillväga för att etablera ett nytt program och första gången emittera under 2023.   

Varmt välkomna onsdag 17 april, 14.00-15.30!